AfdrukkenLogin 
Kwartaalschrift Economie  
Tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken   
Archief 2005

Jaargang 2

Nummer 4, december 2005

Henk Jager - Het Europese integratieproces: een stabiliteitsbrug te ver?  Redactioneel commentaar

Ad Kolnaar - De blinde vlek in het Nederlandse sociaal-economische beleid

Eric Melse - Het verklarend en voorspellend vermogen van Momentum Accounting

Miquel Dijkman - Reële convergentie in de nieuwe lidstaten van de EU

Adriaan J. van der Welle en Frank A.G. den Butter - Arbeidsmarktflexibiliteit in de EMU: een beleidsgericht literatuuroverzicht

Frank Witlox en Ben De Rudder - Ruimtebehoefteraming van bedrijven aan de hand van een economische terreinquotiëntmethode. Een eerste verkenning voor Vlaanderen

Auteursregister 2005

 

Nummer 3, september 2005

Jef Vuchelen - Groei en de onzichtbare hand. Redactioneel commentaar

Pauline Bormann-Rutte, Jasper von Grumbkow en Arthur Herst - ERP van invloed op de rol en het takenpakket van de controller? Een economisch-psychologische benadering

Marleen Dekker en Marion Eeckhout - Micro-macroverbanden in Tanzania: waar zit de kink in de kabel?

Albert Faber - Kiezen en verdelen. Sectorale strategie voor een milieugericht innovatiebeleid

Joop de Kort - De gevolgen van het WTO-lidmaatschap voor Rusland

Jeroen Van Raak - Het nut van het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven door ondernemingen. Een empirisch onderzoek onder Nederlandse ondernemingen

Henk Kranendonk en Johan Verbruggen - Samenstelling economische groei beter verklaard. Nederlandse versus internationale methode

Kengetallen- Cees Withagen en Mariken Betsema - Profijt van het mestbeleid?

 

Nummer 2, juni 2005

Ad Kolnaar - Over de WW...  Redactioneel commentaar

THEMAKATERN: conjunctuur/structuur

·         Steven Brakman en Harry Garretsen - Enige relativering van het belang van begrotingsbeleid voor de conjunctuur

·         Frank Cörvers en Maarten Vendrik - Conjunctuur en sociale normen: determinanten van arbeidsparticipatie

·         Wim Boonstra en Annelies Hogenbirk - De buitenlandse handel als motor van de Nederlandse conjunctuur

·         Paul Van den Noord en Vincent Koen - Het gebrek aan conjuncturele veerkracht van het eurogebied

Bart Van den Cruyse - De ondergebruikte arbeidsreserve van vreemdelingen in België

 

Nummer 1, maart 2005

Luc Sels - Het hoofd en de handen. Redactioneel commentaar

Barbara Baarsma en Michiel de Nooij - Bodemprijs of Bodem onder de prijs?

Justus Becker, Martine Cools, Frans Cruijssen, Wout Dullaert, Bart Vannieuwenhuyse en Thierry Verduijn - Horizontale samenwerking in de Vlaamse logistieke sector: een empirisch onderzoek

Kees Van Montfort en Marloes Haeck, Arjen Van Amerongen en Jan Jacob van Houte - Minder werken en een lagere kans op arbeidsongeschiktheid

Ludo Cuyvers en Stijn Verherstraeten - Het netwerk van personele overlappingen tussen internationale economische organisaties anno 2004

Ad Kolnaar - Stimuleren en absorberen van arbeidsaanbod

Commentaar  van Frans Boekema - Innovatie in Nederland. Dwaalt de wetenschap?

Commentaar  van Wim Heijman en Bart Nauta - De noodzaak van een Europees begrotingsbeleid

Auteursregister 2004