AfdrukkenLogin 
Kwartaalschrift Economie  
Tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken   
LAATSTE JAARGANG = 2011

 

OPDRACHT

De doelstelling van het Kwartaalschrift Economie is resultaten van oorspronkelijk en degelijk onderzoek te verspreiden onder een ruime lezerskring van wetenschappers, professionelen in de bedrijfswereld en de publieke sector, studenten, en geïnteresseerden in het algemeen. Zowel algemeen economische als bedrijfseconomische onderwerpen komen aan bod.

De bijdragen moeten op een toegankelijke en leesbare manier geschreven zijn. De bijdragen zijn in het Nederlands opgesteld.

Het Kwartaalschrift Economie is een gezamenlijke uitgave van de Universiteit Antwerpen en van de Stichting Maandschrift Economie.

Het Kwartaalschrift Economie verschijnt vier maal per jaar.

Het Kwartaalschrift Economie is het resultaat van een fusie tussen het Maandschrift Economie (eerste nummer verscheen in 1935) en het Economisch en Sociaal Tijdschrift (eerste nummer verscheen in 1947). Het Maandschrift Economie was van Nederlandse origine, terwijl het Economisch en Sociaal Tijdschrift een Vlaamse oorsprong had.